Solar-pioneer.jpeg

Reklamation, Skadestånd & Klagomål


Konsumentverkets ångerblankett

Börja alltid med att tala med kundservice. Är du fortfarande inte är nöjd skicka in en reklamation till oss på kundservice@nordiskaelbolaget.se. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.

 

 

Extern rådgivning och tvistlösning

Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. 

 

Kommunala konsumentvägledare

I de flesta kommuner finns det Kommunala konsumentvägledare tillgängliga. De erbjuder kostnadsfri rådgivning om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Läs mer om kommunala konsumentvägledare här.

Energimyndigheten

Oberoende användarerådgivning, få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Läs mer Energimyndigheten här.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Här kan du få vägledning i hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Läs mer om konsumenternas energimarknadsbyrå här.

 

 

Hit kan du vända dig
om du vill ha ditt ärende prövat

 

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Läs mer om ARN här.

Sveriges domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Läs mer som Sveriges Domstolar här.

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och deras uppgift är att se till så att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Till EI kan du vända dig till exempel om du vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Läs mer om EI här.