Fast eller rörligt elpris? Hur ska man tänka?

 

Det finns olika former av elavtal, du som elkund kan välja mellan fast och rörligt elpris. Det är inte en självklarhet vilken form som passar dig bäst och båda har egna för- och nackdelar. Därför tänkte vi röna ut skillnaden och hur du ska tänka när du väljer.

NE_Fb_fastelrorligt_Rityta+1.jpg

Fast elpris, så fungerar det

Fast elpris innebär att du betalar ett och samma elpris per kilowattimme, kWh, under en bestämd avtalsperiod. Det enda som påverkar din elräkning är alltså din egen elförbrukning. Dina elräkningar har alltså inte ett fast pris utan blir olika stora beroende på hur mycket el du använder. Fast pris är för dig som vill ha tryggheten att veta vad du ska betala varje månad. Nackdelen är att du går miste om eventuella prissänkningar när elpriset ändras på elbörsen. Nordiska Elbolaget erbjuder fast pris med bindningstid på antingen 6 månader eller 1 år.

Vill du veta mer om fast elavtal hos Nordiska Elbolaget? Läs mer här

För- och nackdelar med rörligt elpris

När det kommer till rörligt elpris så följer priset per kWh utvecklingen på elbörsen NordPool. När börspriset stiger får du betala mer per kWh och när priset på börsen går ner sänks även ditt elpris. Detta innebär att du som elkund inte i förväg kan veta vad din elräkningen kommer kosta dig i månaden. Fördelen med rörligt pris är det ofta är fördelaktigt och ger dig möjlighet att tjäna in pengar när priset är lågt.

Vill du veta mer om rörligt elavtal hos Nordiska Elbolaget? Läs mer här

Tänk så här när du väljer elavtal

Har du små marginaler att röra dig med ekonomiskt bör du teckna fast elavtal eftersom du då har större kontroll över din månadskostnad. Har du däremot större marginaler bör du istället välj rörligt elavtal, elpriset kommer emellertid ligga högre men blir oftast billigare på sikt. Självklart beroende på hur elpriset rör sig på börsen. 

 
Tea Nilsson