Vad är förnybar energi?

 

Förnybar energi, eller förnyelsebar energi är energi ifrån källor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Vilka källor ger förnybar energi?

Vattenkraft, vindkraft och bioenergi är alla exempel på förnyelsebara energikällor. Även geotermisk energi och geoenergi är energikällor som räknas till de förnyelsebara. 

De flesta förnybara energikällor kommer ursprungligen från energi från solen, utom ett undantag som är tidvattnet. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en dag slockna, men detta blir orelevant för oss eftersom är så långt in i framtiden.

NE_blogg_fornybar_Rityta+1.jpg

Vindkraft

Energi ifrån vinkraft kommer precis som det låter från vindens kraft. Vindar uppstår genom tryckskillnader i atmosfären, som är en följd av ojämn uppvärmning från solen. Denna luft i rörelse kan sedan omvandlas till el i ett så kallat vindkraftverk.

Vattenkraft

Vattens rörelse är också en form av energi som kan fångas upp, vattenkraft. Den vanligast tekniken för att samla in energi är genom vattenkraftverk som vattnet får strömma igenom. 

Bioenergi

Energi som framställs av biomassa kallas för bioenergi, exempelvis växter och växtdelar av olika slag. Eftersom även dessa kontinuerligt återbildas är bioenergi en förnybar energikälla. 

Geotermisk energi

Ifrån jordens kärna är det möjligt att utvinna energi. Detta benämns vanligen som geotermisk energi. 

Geoenergi 

Energi ifrån jordens inre, det vill säga solenergi som lagrats inuti mark eller berg kallas geoenergi och godkändes i Sverige som förnybar energi 2007.

I Sverige har vi mycket goda förutsättningar för att använda och producera förnybar energi. Våra vattendrag användas redan idag på många ställen för att producera vattenkraft och en stor del av landets yta är skog som kan frambringa biomassor till biobränslen.

 
Tea Nilsson