Rörligt elavtal ger lägst pris över tid

Energi för bra pris 

Rörligt elavtal innebär att priserna varierar över året eftersom de följer elbörsens upp- och nedgångar. Rörligt ger dig möjlighet att göra goda affärer övertid.

Beroende på hur stor din årliga förbrukning är har vi olika erbjudande för dig: rörligt pris och rörligt pris för dig som större kund. Där rörligt pris är för dig med en årlig förbrukning på är under 20 000 kWh och rörligt pris för dig som större kund är för dig med en årlig förbrukning som överstiger 20 000 kWh.

Avtalsvillkor för rörligt pris hittar du här.


Rörligt pris

Rörligt elavtal passar dig som vill ha lägst pris över tid. Vårt påslag på inköpspriset är endast 2,7 öre/kWh (+moms) med en fast månadsavgift på 16 kr ( +moms). Vårt jämförelsepris är baserat på föregående månads medelvärde av inköpspriset. 

Rörligt elavtal innebär att priserna varierar över året eftersom de följer utvecklingen på nordiska elbörsen NordPool där vi köper vår el. Vår el är producerad av den Nordiska produktionsmixen. Om du inte ser elmarknadens prissvängningar som ett problem, så gör du goda affärer övertid om du väljer rörligt elavtal.

Jämförelsepriser

För årsförbrukning under 20 000 kWh:

  • Elområde 1  Luleå       53.41  öre/kWh

  • Elområde 2 Sundsvall  53.68  öre/kWh

  • Elområde 3 Stockholm  54.69 öre/kWh

  • Elområde 4 Malmö        57.45 öre/kWh

(Priser är inklusive moms och skatt)

Med rörligt elavtal få du tillgång till Nordiska Elbolagets användarvänliga portal som gör det enkelt att följa dina elpriser och spara in pengar. Rörligt avtal gäller löpande med 30 dagars uppsägningstid utan kostnad. Eftersom vi uppskattar nya kunder är första året fritt från månadsavgifter.

Genomsnittligt månadspris

Nordpoolspot beräknar timpriserna i Euro/MWh utan moms. För att räkna ut ditt timpris i öre/kWh inkl. moms behöver du dela priset med 10 (SEK/MWh - öre/kWh) och därefter lägga på momsen genom att multiplicera med 1,25.

Vad blir mitt timpris?

Energipriset på din faktura är ett volymbaserat genomsnittspris för den faktureringsperioden.

Läs mer om genomsnittspris här.

Genomsnittspris+per+månad_HD.png

Rörligt elavtal för dig som större kund

För våra kunder med en årsförbrukning över 20 000 kWh kan vi erbjuda ännu bättre priser. För dig som större kund är vårt påslag på inköpspriset är endast 1,5 öre/kWh (+moms) med en fast månadsavgift på 12 kr (+moms) första året, därefter 28  kr (+moms) . Vårt jämförelsepris är baserat på föregående månads medelvärde av inköpspriset. 

Med rörligt elavtal större kund varierar priserna över året efter utvecklingen på nordiska elbörsen NordPool där Nordiska Elbolaget köper el. Vår el är producerad av den Nordiska produktionsmixen.

Rörligt elavtal större kund passar dig som inte ser elmarknadens prissvängningar som ett problem. Med denna avtalsform kan du spara in pengar och göra du goda affärer övertid.

Jämförelsepriser

För årsförbrukning över 20 000 kWh:

  • Elområde 1 Luleå            50.71  öre/kWh

  • Elområde 2 Sundsvall    50,98 öre/kWh

  • Elområde 3 Stockholm    51.99 öre/kWh

  • Elområde 4 Malmö         54.75 öre/kWh 

(Priser är inklusive moms och skatt)

Med rörligt elavtal få du tillgång till Nordiska Elbolagets användarvänliga portal som gör det enkelt att följa dina elpriser och spara in pengar. Rörligt elavtal för större kunder gäller löpande med 30 dagars uppsägningstid utan kostnad.